[עובר דרך] SeriE

'... La passion reste en suspens dans le monde, prête à traverser les gens qui veulent bien se lasser traverser par elle '

מרגריט דוראס

loss of words (2020)

Anitya / Impermanence 無常 (2020)

Oceane (2019)

Kintsugi (2019)

Charlie (2017)

Charlie (2017)

Oil on canvas 45x57.5 in (114x146 cm) - Available

pegasus (2018)

fallen angel (2018)

palimpsest (2017)

palimpsest (2017)

oil & spray on canvas 60x75 cm

marianne (2015)

Pokerface #1 (2019)

Pokerface #1 (2019)

Oil, spray & silver sheet on canvas 16x20 in

Olivia (2016)

hilda et le papillon (2017)

une pensée (2019)

une pensée (2019)

Oil on canvas 45,5x60.5 cm (18x24 in) - Available

le baiser (2016)

passing through #3 (2019)

passing through #3 (2019)

watercolor & spray on paper 300g

Fragile (2018)

Fragile (2018)

Oil & spray on canvas 22,5x30 cm

Inperceptibilité (2019)

Inperceptibilité (2019)

Oil & spray on canvas 80x115 cm (31,(x45 in)

Fragile III (2018)

Fragile III (2018)

Oil & spray on canvas 22,5x30 cm

Fragile II (2018)

Fragile II (2018)

Oil & spray in canvas 22,5x30 cm

Valentine (2019)

Valentine (2019)

Oil & spray on canvas 45,5x60,5 cm

de chair et d'âme (2017)

de chair et d'âme (2017)

oil & spray on canvas 60x75 cm

Pokerface #1 (2019)

Pokerface #1 (2019)

Oil, spray & silver sheet on canvas 16x20 in

Pokerface #3 (2019)

Pokerface #3 (2019)

Oil, spray & silver sheet on canvas 16x20 in

passing through #2 (2019)

passing through #2 (2019)

watercolor & spray on paper 300g

Lily (2017)

Lily (2017)

Oil & spray on canvas 24x30 in (61x74.5 cm) - no longer Available

© 2005-2020 - סנדרה ENCAOUA - כל הזכויות שמורות ADAGP - צור קשר - sandraencaoua@gmail.com

ARTPRICE COTATION.jpg